Utställning.

Norra Iran, Irak bortom bergen.
Hämtar inspiration.

Välkommen!

Webbaserat konstgalleri: Almer Andersson./sms /070-8432920

almeriet@hotmail.se

Litet om mig själv.

Almer Andersson och bor i Ursviken.Tillbringade barndomsåren i Kåtaselet vilket också är platsen där jag växte upp.Denna by ligger vid Byske älv nära Norrbottens gräns.Jag har målat under åren men haft tider av uppehåll.Vi hade en konstnär i byn Axel som jag besökte varje dag efter skolan.Pensioneringen gjorde att jag fick tid att utbilda mig till det jag drömde om.Jag hoppas att Ni får nöje med att titta in på Galleriet och se vad som tillkommer. Välkommna!

Almer