Galleriets ide och mål.

Administratörer

Almer Andersson.  almeriet@hotmail.se

Kerstin Nyström.   kyrkg10@gmail.com 

 

1.Löpande utställningar på en månad för varje konstnär,där ett begränsat antal konsverk visas.

2.Galleriet fungerar som platform till konstnärer för att främnja skapande processen där det skall vara lätt och billigt att visa upp sina konstverk.

Skicka bara bilder 5st i nuläget, swisha flikhyran under hyra flik. Utställningen startas direkt! det kan inte bli enklare!

3. Inga transaktioner går via galleriet utan direkt till utställande konstnär där mail/sms/telefonnummer finns under varje flik.

4. Utställningen begränsas till 1mån, på varje flik för att sedan tas bort, ett cykliskt och dynamiskt förlopp eftersträvas.

5.Flikavgiften går till drift av plattform och webbsida till självkostnadspris.

6. Galleriet annonser på facebook för varje ny utställare. 

6. Webbaserat konstgalleri.   www.almeriet.se 

Skulle det bli problem med att skicka bilder via e-mail kan vi ordna det på bästa sätt /sms/telefon/besök.