Jag har lagt upp en tillverkningsvideo för att tillverka kopparhänder istället för bronsgjutning. 

Kopparhänder ingår i ett större projekt som aldrig blev genomförd.

Igångsättandet av projektet skulle inte ta lång tid då alla dockument finns tillgängliga.